Learn
all
about

the lab

Genetika tumora

Tumori su genetičke bolesti koje su rezultat promena (mutacija) specifičnih gena. Usled genetičkih promena, ćelije tumora se nekontrolisano umnožavaju, formirajući solidne tumore. Razvoj tumora u organizmu posledica je različitih faktora koji uključuju genetičku predispoziciju pojedinca (nasledni faktori), faktore sredine i stil života.

Primeri nasledne predispozicije za razvoj tumora su nasledni karcinom dojke i jajnika koji nastaju usled mutacija u genima BCRA1 i BCRA2, porodična polipoza debelog creva i nasledni nepolipozni kolorektalni karcinom.

Genetičko testiranje predispozicije za razvoj tumora pomaže u ranom postavljanju dijagnoze i prevenciji kod osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom, kao i u odabiru najprikladnijeg protokola lečenja kod osoba koje su razvile bolest. Individualni pristup svakom pacijentu ima za cilj razvoj terapijskih režima koji su zasnovani na biološkim karakteristikama ćelije tumora i njihovom uticaju na kliničku manifestaciju bolesti.

Evaluacijom genetičkog profila tumora, može se proveriti „invazivnost“ tumora i pojačati terapija, ili, u blažim slučajevima, može se izbeći ozbiljno lečenje, koje često ima neželjene prateće efekte.