Learn
all
about

the lab

kompanija-small-left

Kompanija

Intenzivni razvoj nauke i tehnologije u oblasti molekularne dijagnostike, poslednjih godina, izdvojio je kliničku genetičku laboratoriju kao multidisciplinarnu jedinicu sa ogromnim značajem u prevenciji, postavljanju pouzdane dijagnoze i personalizovanom odgovoru na širok spektar lečenja. Integracija ovih savremnih tehnoloških dostignuća u praksi postignuta je primenom savremenih dijagnostičkih metoda, korišćenjem najsavremenije opreme i angažovanjem visokostručnog kadra. Dijagnostički centar “ATG – Access To Genome” objedinjuje inovativne metode u oblasti genetičke dijagnostike sa iskusnim i visoko obučenim naučnim kadrom i time garantuje maksimalnu pouzdanost i brzinu u svim pruženim uslugama.

Kompanija ATG – Access To Genome nastala je kao plod saradnje grupe naučnika i investitora koji veruju u inovativne ideje i njihovu primenu u savremenoj medicinskoj dijagnostici. Osnovane su laboratorije širom Grčke i na području Balkana, koje su u potpunosti opremljene najsavremenijom biomedicinskom opremom. Naše usluge su fokusirane na molekularno genetičke i citogenetičke analize čiji je cilj otkrivanje različitih genetičkih bolesti kako prenatalno tako i postnatalno, otkrivanje mogućih uzroka neplodnosti, preimplantacioni skrining i dijagnostika embriona, genetika tumora, kao i molekularno otkrivanje i identifikacija mikroorganizama i virusa (npr. Humani papiloma virus – HPV).

Visoka specijalizovanost

Stručna podrška

Dugogodišnje iskustvo

Dijagnostičke jedinice ATG – Access To Genome su deo međunarodne mreže interne i eksterne kontrole kvaliteta i organizacije genetičkih laboratorija uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), UKNEQAS (UK National External Quality Assessment Schemes) i CEQAS (Cytogenetic External Quality Assessment Service), dok se pouzdanost laboratorijskih usluga garantuje implementiranim sistemom upravljanja kvalitetom prema ISO9001 standardu i ISO15189 standardu za kliničke laboratorije.