Learn
all
about

us

Direktor laboratorije

Naučni i tehnički tim laboratorija „ATG – Access To Genome“ čine ljudi sa bogatim radnim iskustvom iz oblasti genetike. Šefovi svakog od odseka su posebno specijalizovani u oblasti koju vode. Genetički centar osnovan je 2006. godine sa jasnim ciljem pružanja usluga najvišeg kvaliteta u oblasti genetičke dijagnostike.

MSc Milica Filipović Stanković svoje zvanje stekla je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Molekularnu biologiju i fiziologiju. Na istom fakultetu završila je i specijalističke studije, a njeno zvanje prepoznato je od strane Evropskog borda medicinskih genetičara (EBMG). Njena naučna i klinička interesovanja su u oblasti Medicinske genetike. Svoje dugogodišnje iskustvo sticala je u dijagnostičkim laboratorijama Kliničkog centra Srbije i Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”, a od 2015. godine počela je da radi kao genetički savetnik u okviru odeljenja za ginekologiju Poliklinike Alfa Medica i u okviru kompanije Medigen. Tokom karijere, glavni cilj joj je bio da najsavremenije dijagnostičke procedure u oblasti medicinske genetike, a naročito u oblasti prenatalne dijagnostike, učini dostupnim pacijentima u regionu. Danas je direktor ogranka “ATG – Access To Genome” specijalizovanih genetičkih laboratorija u Srbiji i šef laboratorije za molekularnu dijagnostiku.